Film promujący globalny projekt integracji służb ratowniczych – ASSISTANCE

W ramach współpracy z PIAP (Polski Instytut Automatyki Przemysłowej) zrealizowaliśmy film promujący projekt o charakterze globalnym Assistance. Projekt szczególny, ponieważ jego realizacji w znacznym stopniu przyczyni się do lepszej integracji pracy służb ratowniczych. W efekcie różne jednostki służb ratunkowych będą mogły znacznie szybciej i lepiej współdziałać w obliczu sytuacji kryzysowych.

Wyzwaniem podczas realizacji filmu opowiadającego o projekcie był fakt, że nie możemy pokazać samego działania projektu. Choć technologia już powstaje, klient ze względu na różne obostrzenia nie chce demonstrować systemu i narzędzi, a opowiedzieć dokładnie o idei i kontekście zastosowania. Zatem niezwykle istotne było oparcie narracji filmowej na animacjach 2d,3d oraz ujęciach stockowych. W efekcie udało nam się w pełni ukazać potencjał rozwiązania oraz przedstawić możliwe scenariusze użycia w kontekście różnych grup docelowych.